ابزار های انتخاب در فتوشاپ - قسمت 3

 ابزار انتخاب Magic Wand
با سومین بخش از ابزارهای انتخاب در فتوشاپ در خدمت شما هستیم. ابزار Magic Wand یکی دیگر از ابزارهای انتخاب می باشد .ابزار Magic Wand بر اساس مقادیر رنگ ، ناحیه ای را انتخاب می کند . به عبارت دیگر ابزار Magic Wand پیکسل های مجاوری که رنگ مشابهی دارند را انتخاب می کند . تولرانس در نوار Option میزان دقت را نشان می دهد،به شکل زیر توجه کنید :
 
ادامه خبر

ابزارهای انتخاب در فتوشاپ - قسمت 2

  ابزار انتخاب Lasso
همانطورکه در بخش اول ملاحضه کردید ابزارهای Marquee  برای انتخاب ناحیه ای منظم بکار می روند.گاهی مواردی پیش می آید که میخواهید ناحیه ای غیر منظم را انتخاب کنید ، برای مثال می خواهید فردی  را از بین افزار در یک تصویر انتخاب کنید. برای این منظور از ابزارهای دیگری استفاده می شود.ابزارهای Lasso در شکل زیر نشان داده شده است .
---
ادامه خبر