ابزارهای انتخاب در فتوشاپ - قسمت 5

برش تصویر (Crop)
برش از اصلاحات هنری است که به بریدن بخش های ناخواسته تصویر و نگه داشتن قسمت مورد نظر اطلاق می گردد. در فتوشاپ با ابزارهای مختلفی می توانید یک قسمت از تصویر را انتخاب و به تصویر دیگرانتقال دهید.اما اصلی ترین ابزار برای برش تصویر ابزار Crop می باشد که می خواهیم در این درس به طور کامل برای شما توضیح دهیم .
ابزار Crop در شکل زیر نشان داده شده است .
ادامه خبر