آموزش حلقه کردن گوشه ی کاغذ به کمک فوتوشاپ

در این پست آموزش حلقه كردن گوشه ي كاغذ را به کمک فوتوشاپ آموزش میدهیم. البته اين تنها روشي نيست كه وجود دارد. روش هاي ديگری هم هستند مثل هميشه ولي در اينجا یک مورد را با هم كار ميكنيم.

گام اول: select گرفتن از گوشه ي عكس و warp كردن آن قسمت براي بوجود آوردن شكل حلقه...
ادامه خبر