افزایش بازدید و بهبود رتبه الکسا


الکسا برای کاربران وب فارسی شاخص شناخته‌ شده‌ای است تا به پرمخاطب بودنیک سایت اعتماد کنند. این شاخص در رسانه‌های آنلاین اهمیت بیشتری دارد تا جایی کهبا رتبه بالاتر قادر به کسب‌ درآمد بیشتری هم هستند. صرف نظر از موضوع فعالیتسایت،  الکسا به عنوان یکی از معیارهای موفقیت سئو نیز به شمار می‌آید، پس بابهبود رتبه الکسا، یک سایت می‌تواند علاوه بر درآمد، اعتبار رسانه‌ای بیشتری هم داشته باشد. افزایشبازدید کنندگان منجر به افزایش تعدامخاطب و کسب درآمد بیشتر است.


---
ادامه خبر