دانلود فونت جذور ویژه طراحی فلت و تخت


فونت جذور ویژه طراحی فلت و تخت ، خوب بالاخره نوبت پرداختن به این نوع طراحی است ، فلت ، مسطح ، تخت مطمئنا پرداختن به این سبک نیازمند فونت های مناسب است ، که ما هم در یوفونت دسته ویژه ای با همین نام ساختیم ( فونت فارسی ویژه طراحی فلت ) تا بتوانیم کاربران را با این سری فونت ها آشنا کنیم و همچنین بتوانند  برای رسیدن به این خواسته ها میانبر بزنند هم اکنون در زیر دسته فونت های فارسی دسته نامبرده به راحتی در دسترس است ، اکنون فونت بسیار زیبا و مناسب طراحی های فلت با نام جذور از یوفونت منتشر می شود

ادامه خبر